To change of not to change….

innovatie en verandering in de politiek

 

persoonlijke ontwikkeling
27 februari 2019

Onlangs las ik een artikel over innovatie en verandering. Continu innoveren is voor veel organisaties van levensbelang. Als we aan veranderen en innoveren denken, komt niet meteen het beeld van een gemeenteraad op. Terwijl er zo veel gebeurt in de samenleving dat ook raadsleden moeten leren innovatiever te denken. Maar hierbij heb je wel vertrouwen kijken en leiderschap nodig.

 

Veranderen is vaak noodzakelijk, maar wij, mensen, houden er niet van. Mensen willen zich graag veilig en comfortabel voelen en veranderen voelt onveilig! Belangrijk bij veranderen in een organisatie is dus dat ondanks de onzekerheid en angst er vertrouwen en leiderschap aanwezig is.

Waarom vertel je ons dit nou allemaal. Als er één wereld conservatief is, dan is dat de politiek. Het archetypische beeld van de politiek is: witte, blanke mannen die (met een sigaar in hun mond) debatteren over belangrijke onderwerpen. Politiek gaat toch over debat en tegenstellingen en een rechte rug! Veranderen in de politieke wereld is bijna een doodzonde.

 

Veranderingen in de raadszaal

 

Toch is het belangrijk dat ook in de raadszaal de innovatie en verandering toegelaten wordt.

Ten eerste omdat er is de samenleving, maar ook in de ambtenarij veel aan het veranderen is. Participatieve democratie, ontwikkelingen op gebied van informatietechnologie en andere vormen van organiseren (zoals verbonden partijen) vragen andere oplossingen. Andere oplossingen dan die wij als raadsleden gewend zijn.

Ten tweede zijn wij als raad niet alleen volksvertegenwoordigers, stellen wij kaders en controleren wij het college, zijn zijn ook het hoogste bestuur van de gemeente. Soms moeten we boven onszelf uitstijgen, over onze schaduw heenstappen (ons ego of dat van onze partij even inslikken en samenwerken met onze natuurlijke tegenstanders.

Dit alles vraagt behalve om kennis en goede informatievoorziening, vooral om vertrouwen en leiderschap. Want alleen dan kunnen we iets veranderen om beter in te spelen waar op een bepaald moment behoefte aan is.

Het idee dat alleen via debat en het creëren van tegenstellingen de beste besluiten genomen worden is een illusie. Er zijn situaties dat juist samenwerking, creativiteit en vertrouwen kunnen helpen om tot de beste keuze te komen. Het algemeen belang vraagt dit soms.

 

Wat heb je nodig om het denken over veranderingen toe te staan in de raadszaal?

Ten eerste leiderschap: iedmand moet het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven. Ten tweede heb je vertrouwen nodig, zodat je durft te proberen en te onderzoeken. Ook hebben raadsleden goede begeleiding nodig van een (externe) deskundige. Last, but not least:  natuurlijk moeten raadsleden inzien dat het noodzakelijk is om iets te veranderen.

 

Meer blogs over dit onderwerp

Maak het niet persoonlijk

Maak het niet persoonlijk

Mensen die elkaar voor rotte vis uitmaken, is (meestal) niet normaal in de politiek. Maar hoe zorg je dat je je niet laat overspoelen door je emoties? Je speelt het niet op de persoon.

Lees meer
Conflicten horen bij het leven!

Conflicten horen bij het leven!

Waar mensen samen zijn, zijn er botsingen tussen tegenstrijdige perspectieven. Als iemand het niet met je eens is, hoeft dat niet erg te zijn. Maar een echt conflict kan als heel bedreigend zijn. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Conflicten kunnen ook heel leerzaam en creatief zijn.

Lees meer