Een man ontdekte de zin van het bestaan

Persoonlijke ontwikkeling

Gedicht van Toon Tellegen over een man die de zin van het bestaan ontdekt.

Een geweldig gedicht van Toon Tellegen over de zin van het bestaan:

 

– De ontdekking –

Een man ontdekte de zin van het bestaan,
holde naar buiten,
klampte iedereen aan, zei: “luister!
Het is heel anders dan u denkt!”
en over zijn woorden struikelend
legde hij het uit
aan iedereen
en iedereen was stomverbaasd-
is dat dus de zin van het bestaan…
ach, hoe is het mogelijk…
schudde zijn hoofd,
sloeg vlammen van zich af,
sprong in sloten, rivieren, riep om hulp
of liep peinzend weg.

 

 

Toon Tellegen – uit: en dansschool
Querido Amsterdam 1992

Inspiratie

#
$

Inspiratie

#
$