Meer kennis in de raadszaal en waarom de politiek daar beter van wordt.

politiek

Wat vind jij eerlijker? Dat de een meer kennis heeft dan de ander of dat we streven naar een gelijk speelveld in de raadszaal?

Wat vind jij eerlijker? Dat de een meer kennis heeft dan de ander of dat we streven naar een gelijk speelveld in de raadszaal? Voor beiden is iets te zeggen.

Als raadslid moet je (soms) belangrijke beslissingen nemen. Beslissingen die invloed hebben op het leven van mensen. Beslissingen over zorg, wonen, onderwijs.

Bij het nemen van deze beslissingen hebben we goede informatie nodig. En daar wringt het.

 

Stel, je bent nieuw in de politiek. Je weet eigenlijk nog niet zo veel van het reilen en zeilen in je gemeente. Dan heb je meteen een kennisachterstand ten opzichte van anderen die er al langer in zitten. Op zich is dat logisch, maar wel lastig. Hoe kun je dan debatteren met andere partijen als je minder kennis hebt.

Je gaat je helemaal suf lezen. Alle info die je kunt krijgen lees je. Maar toch weet je vaak nog niet veel van de context van een onderwerp.

Prima, want Kennis = Macht.

 

En over macht gaat het in de politiek. Wie heeft er het meeste te vertellen. Wie kan het best overtuigen. Wie krijgt de meerderheid in de raad achter zich. En het hebben van kennis, en dan liefst meer dan de anderen, is één manier om balans naar jouw kant over te laten slaan.

We maken te vaak mee dat een raad achter iemand aanloopt die hard roept en zegt dat hij/zij het weet. Of we werken vanuit onze onderbuik. Of zorgen niet voor het algemeen belang, maar toch vooral voor het belang van een kleine groep mensen*).

Politiek gaat over goede beslissingen nemen.

 

Goede beslissingen nemen lukt niet als je niet goed op de hoogte bent van alle ins en outs van een onderwerp. Plaatselijke politici zijn liefhebbers, amateurs en vrijwilligers. Politiek bedrijven we in onze vrije tijd, en daar heeft de een meer van dan de ander. Hoe zorg je dat je in de schaarste tijd toch zoveel mogelijk weet van een onderwerp?

Dat lukt dus niet altijd. Soms stemmen we over een onderwerp zonder dat we goed op de hoogte zijn. Gelukkig zijn er ambtenaren die het goed uitgezocht heben en zijn de wethouders professionals. Als je in de coalitie zit kun je hierop vertrouwen (meestal). Maar hoe zit dat als je in de oppositie zit? Dan wil je toch ook kritische kanttekeningen kunnen plaatsen. En dat lukt gewoon niet als je weinig tijd hebt of niet genoeg van een onderwerp weet.

 

Politici moeten beter opgeleid worden.

 

Ik vind dat alle politici de kans moeten krijgen om in een gelijk speelveld te acteren. Dit betekent dat politici goede training moeten krijgen. Natuurlijk speelt je eigen politieke partij hier een rol in, maar toch vind ik dat de  gemeente is hiervoor verantwoordelijk is. Elke gemeente heeft een opleidingsbudget, meestal beheert door de griffie. Zorg dus dat het speelveld in de raadszaal gelijk is. Wil iemand meer begrijpen van gemeentefinanciën of de werking van de gemeenteraad, dan moeten hier mogelijkheden voor geboden worden. Plan aan het begin van elke raadsperiode een goede inwerkperiode, met diverse opleidingen. En regel ook individuele trainingen: een partij kan dit niet altijd betalen.

De kwaliteit van de raadsleden moet omhoog en de verschillen tussen partijen blijven echt wel bestaan.

 

Inspiratie

#
$

Inspiratie

#
$