Voorpagina

Artikelen

Over

Contact

Leesvoer over versterking lokale democratie

politiek

...........

Er zijn heel veel artikelen geschreven over de lokale democratie en inwonersparticipatie. O.a. de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook andere partijen delen veel informatie hierover.

Hieronder heb ik een (eerste) overzicht gemaakt van een heleboel artikelen en websites waar veel en diverse informatie te vinden is.

 

  1. De website van Lokale Democratie. Dit is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met heel veel informatie over onderwerpen rond het thema lokale democratie.
  2. Platform Overheid. Een initiatief van de vereniging van Gemeentesecretarissen, Vereniging voor Bestuurskunde en Vereniging voor Overheidsmanagement.
  3. Democratisch Zakboekje. Voor gemeentes die een eerste aanzet tot het versterken van de lokale democratie nodig hebben. Mooi vormgegeven website.
  4. De Correspondent (een online nieuwsplatform) schrijft veel over nieuwe vormen van (plaatselijke) democratie o.a. door Marc Chavannes. Hier een link naar één van de artikelen. Maar ook andere media (de Volkskrant , Trouw, etc.) besteden veel aandacht aan het versterken (moderniseren?) van de lokale democratie.
  5. Over de participatieparadox en de participatie-elite op website Stuk Rood Vlees
  6. Kennisbank Ministerie van Binnenlandse Zaken over burgerparticipatie en democratie
  7. Podcast over de ‘staat van de lokale democratie’. Van het Instituut van Publieke Waarden.
  8. Iemand die een heel uitgesproken mening heeft over de participatieve democratie en de participatiesamenleving, is journalist Annemarie Kok. Zij heeft o.a. een essay geschreven “Herinnering aan de rechtsstaat”. Hier gratis te downloaden.
  9. Nog eentje dan, op Sociale Vraagstukken. In deze column wordt aangegeven dat we onze democratische instituties een beetje serieus moeten nemen.

 

Behalve de laatste twee, gaat niemand in op het spanningsveld tussen de participatieve democratie (geef de inwoners meer directe invloed, waarbij de rol van het raadslid onduidelijk is) en de representatieve democratie (1x per 4 jaar stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en het raadslid met duidelijk omkaderde rollen en taken, maar verder geen directe invloed van inwoners).

Heb jij goede artikelen gelezen of een goede podcast gehoord die hier wél op in gaat, laat het mij weten.

Dit overzicht is ook verschenen op de website Raad in Beweging.

 

 

Inspiratie

Inspiratie