Een goed gesprek in plaats van een debat

Communicatie, politiek

Een debat ziet spannend uit en dat is het ook wel. Toch levert een goede dialoog, waarbij iedereen zijn zegje kan doen, veel meer op.

Hard tegen hard gaat het soms in de raad of de tweede kamer (of in de staten). Interrupties, harde taal, er stevig ingaan. Het ziet er spannend uit en dat is het natuurlijk ook wel. Toch levert een goede dialoog, waarbij iedereen zijn zegje kan doen, veel meer op. Het levert vooral breder gedragen en dieper doordachte besluiten op.

 

Leuk om te doen, debatteren. Vaak leer je dit al op school. En ook leuk om naar te kijken, bijvoorbeeld op de tv, het programma Lagerhuis (dat helaas niet meer bestaat). Debatteren gaat niet om je opponent te overtuigen of tot een goed besluit te komen. Debatteren gaat om de mensen om je heen te beïnvloeden, zodat ze bijvoorbeeld op je gaan stemmen. Daarom zien we tijdens verkiezingscampagnes zoveel debatten. De kiezer moet iets te kiezen hebben en weet door middel van het debat hoe jij en jouw partij over bepaalde onderwerpen denken.

Wat heb je eraan?

 

Eigenlijk heb je er de rest van de tijd niet veel aan, die debatvaardigheden. Uiteindelijk gaat het er niet om, je achterban te overtuigen van je gelijk bij elk onderwerp dat besproken wordt in de raad. Het gaat om het nemen van de goede, juiste besluiten. En dan het liefst besluiten waarbij het grootste deel van de inwoners (al dan niet door middel van de diverse partijen) zich begrepen en gehoord voelt.

Tijdens raadsvergaderingen is het goed om te praten met je opponenten (andere partijen) over de inhoud, het proces en het eindresultaat van de plannen die besproken worden. Dit kan via een debat. Maar dit kan net zo goed in een dialoogvorm. Het gaat er om dat een onderwerp van alle kanten bekeken wordt, er informatie uitgewisseld wordt en dat er duidelijk is hóe een raad tot een besluit is gekomen. O ja, en waarom natuurlijk.

 

De verschillen tussen een debat en een dialoog:

 

DEBAT

Benadrukken tegenstellingen, zodat de omgeving ‘iets te kiezen heeft’. Het is klaar als er een winnaar en een verliezer is – strijdmodel. Gelijk krijgen. Het gaat niet om de inhoud of de oplossing, maar om het spel. Gaat uit van het schaarste-denken (zerosum): wat de één heeft, heeft de ander niet. Niet weten is zwakte. De winnaar heeft de macht.

DIALOOG

Gaat om de verbinding, zoeken naar de overeenkomsten. Je wilt er samen uitkomen. Niet denken in winnaars en verliezers. Luisteren naar elkaar. Uitwisselen van kennis en ervaring. Overvloed-denken: samen weten meer. Vragen stellen en niet weten is kracht. Je kunt altijd leren van elkaar. Macht bestaat, maar het is niet altijd helder wie het heeft.

 

Het is niet alleen een model maar ook een houding.

 

De verschillende doelen van een debat en een dialoog zijn hopelijk helder. Bij een debat wil je winnen, bij een dialoog wil je samenwerken.

Maar een dialoog is niet alleen een ander model het vraagt ook om een andere houding. Je openstellen en je kwetsbaar opstellen waarbij je eerlijk zegt dat je iets niet weet, lukt niet in alle situaties. In de politiek heb je elkaar elke dag weer nodig, we polderen immers wat af. Maar als de meerderheden opeens weer anders liggen, kan je grootste ‘vriend’ morgen weer je grootste ‘opponent’ zijn.

Maar met in het achterhoofd het idee dat je door de dialoog aan te gaan tot betere besluiten komt, kan je toch proberen eens te luisteren naar wat de andere partijen te zeggen hebben en te kijken of je samen tot een goede oplossing voor de inwoners kunt komen. Want daar doen we het toch voor.

 

Inspiratie

#
$

Inspiratie

#
$