Internationale vrouwendag: meer vrouwen in de politiek

politiek
Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. Dit jaar staat het in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. In de gemeente Tynaarlo, bijvoorbeeld, zitten momenteel 3 (!) vrouwen in de gemeenteraad.

Internationale vrouwendag

in het teken van gemeenteraadsverkiezingen

8 maart – #internationalevrouwendag

8

maart 2018

vrouwendag
internationale vrouwendag
gemeenteraadsverkiezingen
verkiezingen
21 maart

Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. Dit jaar staat het in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. In de gemeente Tynaarlo, bijvoorbeeld, zitten momenteel 3 (!) vrouwen in de gemeenteraad. Terwijl ongeveer 50% van onze inwoners vrouw is. Dus de komende jaren moet er wel wat gaan veranderen. Maar met alleen meer vrouwen in de politiek komen we er niet, er moeten ook onderwerpen geagendeerd worden die voor vrouwen interessant zijn.
Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. Niets nieuws, het bestaat al sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw. Er is veel verbeterd, maar in sommige gebieden is een vrouw met een lantaarntje te vinden, zoals in de gemeentepolitiek. Een onderwerp dat dit jaar centraal staat op internationale vrouwendag. Ik heb een video gemaakt om hier aandacht voor te vragen.

Ik wil dat er én meer vrouwen naar de stembus gaan én dat er meer op vrouwen gestemd gaat worden. Alleen zo komen er meer vrouwen in de politiek en komt er meer aandacht voor ‘vrouwelijke’ thema’s in de politiek. Want, zoals Els Borst (D66) al zei: “politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten”.

Video gemaakt door Els Kardol

Maar met alleen meer vrouwen in de politiek zijn we er niet.

We zullen als vrouwen in de politiek ook meer thema’s op de agenda moeten plaatsen die vrouwen betreffen. Zoals geweld tegen en intimidatie van vrouwen. Maar ook doorgroeimogelijkheden voor vrouwen en gelijke beloning en een eerlijker verdeling van zorgtaken.

Cultuur is van enorme invloed op de manier waarop wij naar vrouwen kijken.

Wat ik ook belangrijk vind, is dat de manier waarop informatie gebracht wordt, ook wel eens op een ‘voor vrouwen interessant manier’ mag. En waarom zijn vrouwen die iets goed doen meteen een bitch en mannen die hetzelfde doen stoer? Dat zegt iets over hoe wij naar vrouwen kijken (onze cultuur) en niets over hoe vrouwen werkelijk zijn. Eeuwen geleden werd gezegd dat vrouwen ‘dom’ waren en niet in staat tot wetenschap. Scholing en opleiding waren dus versplilde moeite. Dit zegt niets over vrouwen maar iets over hoe er naar ze gekeken wordt (door mannen vooral).

Geweld tegen vrouwen kan en mag nooit!

Uit de #metoo beweging, maar ook uit een initiatief als “Angela” (in het Verenigd Koninkrijk en nu ook Frankrijk) blijkt, dat veiligheid voor vrouwen nog geen normale zaak is, ook niet in onze westerse wereld. En als je denkt dat dit alleen maar komt door de asielzoekers en illegalen dan heb je het mis. Nog steeds wordt het meeste geweld tegen vrouwen gepleegd door bekenden. Bazen, opdrachtgevers, vaders/broers, vrienden/echtgenoten, etc.

“Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten ”
In de gemeente Tynaarlo zitten slechts 3 vrouwen in de gemeenteraad. En waarschijnlijk zal dit de komende jaren niet veel beter worden. Want in de top 5 van de meeste partijen staan geen, één of maximaal twee vrouwen. Gelukkig zijn twee van de vier wethouders vrouw. We zijn benieuwd hoeveel het er de komende 4 jaar worden.

 

 

Update 26 maart 2018: de verkiezingen zijn achter de rug. De actie is enigszins gelukt: veel laagstaande vrouwen hebben extra stemmen gekregen. Zowel bij de ChristenUnie, Leefbaar Tynaarlo, Gemeentebelangen en GroenLinks. Twee vrouwen hadden zelfs zoveel voorkeurstemmen dat ze in de raad had kunnen zitten, maar zij wilden niet. Er komen nu 5 vrouwen in de raad (+66%).

En dit is de algemene video die we gebruikt hebben.

Inspiratie

Inspiratie