De speurtocht

"

Leer je organisatie op een andere manier kennen

Door de speurtocht leer je je omgeving kennen. Wie is er eigenlijk ‘de baas’? En wat betekent dat? En wat is dat eigenlijk cultuur? En waar zie je dat aan? Welke rituelen kennen we hier en hebben we ook andere dingen waaraan we onze cultuur kunnen herkennen? Hoe gaan we om met diversiteit (op welke manier dan ook). Allemaal vragen die je helpen inzicht te geven in het gedrag van de mensen om jou heen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan, zijn sommige dingen verklaarbaar en voorspelbaar.

onderzoek je omgeving online en in het echt.
j
beantwoord bijbehorende vragen
Krijg inzicht in je omgeving.

Start

De opdrachten bij De Speurtocht.

[

wat is antropologie?

Antropologie gaat over cultuur. Antropologie biedt je een bril om te zien wat er zich ‘werkelijk’ afspeelt in de politiek. Cultuur =  o.a. rangorde- en gedrags-patronen, rituelen, symbolen, onderlinge relaties, waarden, verhalen en ‘moderne magie’.

[

Wat valt je meteen op als je bij jouw organisatie binnenkomt en hoe presenteert zij zich online?

 • Hoe ervaar jij het gebouw?
 • Zie je symbolen van macht, belangrijkheid of juist van nederigheid? Wil het gebouw bijvoorbeeld imponeren of ontvangen?
 • Hoe presenteert jouw organisatie zich online? Welke taal wordt er gebruikt? Welke stijl? bijvoorbeeld humorvol, stijlvol, afstandelijk?
 • Hoe ziet het organigram er uit? Welke afdelingen staan hoog in aanzien en welke laag? Zie je dat terug in het organigram? Hoe is de werkverhouding tussen staf en lijn? Welke stijl hanteert het management? Welke verhalen worden er verteld? Zijn er helden uit het verleden of helden in het heden?
[

In de download staan nog veel meer vragen. En er staat uitleg over hoe je al deze vragen zou kunnen duiden. En wat je aan deze speurtocht hebt.

tips

Antropologie gaat over je helemaal onderdompelen in de cultuur.

Als medewerker doe je dat door tegelijkertijd ‘gewoon’ medewerker te zijn, maar tegelijkertijd door op zoek te gaan naar hoe zaken lopen. Bijvoorbeeld naar de verschillen tussen de cultuur van de diverse afdelingen. Of het verschil tussen jouw organisatie en concurrenten of collega’s.

Ga op zoek naar rituelen, de rangorde, patronen, onderlinge relaties en (terugkomende) verhalen.

Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van een ethnografisch onderzoek: wat verwachtte je van te voren, wat vind je van je bevindingen en bij welk antwoord kon je je mening niet aan de kant zetten. Wat zegt dit over jou?

w

Wrap up

Deze opdracht kun je in je eentje doen. Leuker is het om het met een groep te doen. Probeer dan tijdens de speurtocht nog niet te veel uit te wisselen. Kijk zelf en noteer.

Plan na afloop dat je uitgebreid je bemerkingen uitwisselt.

Onderwerpen die je kunt bespreken:

 

 • Wat viel iedereen op?
 • Waarin verschillen de bemerkingen van elkaar? Hoe komt dat?
 • Welke rituelen en patronen hebben jullie gezien? Wat kan je hiervan zeggen?
 • Welke verhalen zijn uniek voor jouw organisatie?
 • Wat is het verschil tussen de hiërarchie die op papier staat en wie het echt voor het zeggen heeft?
 • Wat heb je geleerd van deze speurtocht?
 • Wat was leuk en wat kan beter?
 • Wat zeggen je bevindingen over jezelf?