Politieke speurtocht

"

Start

Start hier met de speurtocht door de gemeentepolitiek. Ontdek alle ins en outs, alleen door goed te kijken.

verken de omgeving van het gemeentehuis
Ga naar binnen en verken de ruimtes in het gebouw
Ga in de raadszaal zitten en neem de ruimte in je op

Start

De opdrachten bij de speurtocht door de gemeentepolitiek

[

wat is antropologie?

Antropologie gaat over cultuur. Antropologie biedt je een bril om te zien wat er zich ‘werkelijk’ afspeelt in de politiek. Cultuur =  o.a. rangorde- en gedrags-patronen, rituelen, symbolen, onderlinge relaties, waarden, verhalen en ‘moderne magie’.

[

Wat zijn je bemerkingen van de buiten- en de binnenkant van het raadhuis:

 • Hoe ervaar je het gebouw?
 • Hoe ligt het in zijn omgeving?
 • Zie je symbolen van macht, belangrijkheid?
 • Wat is de stijl van het gebouw? Imponerend, bescheiden, etc.
 • Zie je aanwijzingen van onze staatsvorm?
[

De raadsvergadering start:

 • Wat valt je als eerste op?
 • Wie begint: welke partij?
 • Zit er een volgorde in spreken? Wie is eerst, wie het laatst?
 • Is het stil in de ruimte of praten mensen door elkaar?
 • Hoe ziet iedereen er uit? Qua kleding, stijl? Kan je zien wie bij welke partij hoort?
 • Wat is de verhouding man/vrouw, oud/jong, etc.?
 • Zijn er dingen die je wilt vermelden?
[

En de vergadering gaat verder

 • Wie is de ‘baas’ in de raadszaal?
 • Wie praat er veel? Wie interrumpeert veel?
 • Wie zegt niets/weinig?
 • Waar zitten de wethouders? Wat zegt dit over hun positie?
 • Zijn er inwoners aanwezig? Hebben die spreektijd? Hoeveel? Wordt er naar ze geluisterd?
 • Hoe spreekt men elkaar aan? Hoe is de taal? Formeel/informeel? Netjes/plat?
 • Zijn er woorden die je opvallen, omdat ze bijvoorbeeld ‘normaal’ niet gebruikt worden?
[

In de pauze of tijdens een schorsing

 • Wie praat met wie?
 • Wie bemoeit zich waarmee? En wie niet?
 • Hoe gaan raadsleden met het college, ambtenaren en anderen om?
[

Het is afgelopen

 • Wat viel je het meest op?
 • Wie bemoeit zich waarmee? En wie niet?
 • Zijn er verschillen tussen partijen? In gedrag, rangorde, cultuur?
 • Hoe gaan raadsleden met het college, ambtenaren en anderen om?
 • Was er pers? Met wie praat de pers? En waarover? Welke onderwerpen komen in de krant (denk je)?

tips

Antropologie gaat over je helemaal onderdompelen in de cultuur.

Als je zelf geen raadslid bent, probeer je dan voor te stellen hoe het zou zijn om er eentje te zijn.

Ben je raadslid, probeer dan te kijken met de bril van antropoloog.

kijk naar de verschillen tussen de cultuur van de raadsvergadering en hoe het in het dagelijks leven gaat. Of het verschil tussen jouw ‘echte’ werk en hoe het toe gaat tijdens een raadsvergadering.

Ga op zoek naar rituelen, de rangorde, patronen, onderlinge relaties en (terugkomende) verhalen.

Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van een ethnografisch onderzoek: wat verwachtte je van te voren, wat vind je van je bevindingen en bij welk antwoord kon je je mening niet aan de kant zetten. Wat zegt dit over jou?

w

Wrap up

Deze opdracht kun je in je eentje doen. Leuker is het om het met een groep te doen. Probeer dan tijdens de speurtocht nog niet te veel uit te wisselen. Kijk zelf en noteer.

Plan na afloop dat je uitgebreid je bemerkingen uitwisselt.

Onderwerpen die je kunt bespreken:

 

 • Wat viel iedereen op?
 • Waarin verschillen de bemerkingen van elkaar? Hoe komt dat?
 • Welke rituelen en patronen hebben jullie gezien? Wat kan je hiervan zeggen?
 • Hoe is de rangorde in de gemeenteraad?
 • Wat heb je geleerd van deze speurtocht?
 • Wat was leuk en wat kan beter?
 • Wat zeggen je bevindingen over jezelf?