Toelichting op de stijlentest.

Ā 

Deze stijlen hebben te maken met je persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten, maar ook met de manier waarop je tegen politiek aan kijkt. Deze test komt uit het boek “De binnenkant van Politiek” van Pieter Tops en Stavros Zouridis (daarvoor alle lof). Zij maken onderscheid in vijf stijlen. Elk raadslid heeft wel iets van deze vijf stijlen in zich, maar sommige stijlen zijn dominant, terwijl andere wat meer op de achtergrond zijn gedrukt. Het ideaalbeeld is dat je op de juiste momenten de juiste stijl weet te gebruiken. Maar de werkelijkheid is anders. En daarnaast, mensen veranderen en de situatie waarin je werkt verandert ook. Er is geen goede of foute stijl. Kijk welke stijl/stijlen het dichtst bij jou liggen.


Doe de test desnoods nog een keer om een soort van ideaalbeeld van jezelf te creĆ«ren. Hier kom ik later op terug.Ā 

De Ombudsman.

 • Investeert veel tijd in maatschappelijke contacten, is bij veel gebeurtenissen te vinden, bezoekt mensen thuis, heeft vaak een actief verenigingsleven en in het zuiden doen ze meer dan gemiddeld mee aan carnaval.
 • Gaat niet alleen voor
 • Vergaderen op het stadhuis en stukken lezen heeft geen
 • In de vergadering is de ombudsman te herkennen aan het feit dat hij/zij het voortdurend heeft over het belang of de mening van de
 • Gaat te werk op basis van ervaringskennis, niet van bestuurlijke afweging van proā€™s en contraā€™s.
 • Is niet geliefd bij ambtenaren, wethouders, bestuurders; de stijl sluit niet goed aan op de bestuurlijke of bureaucratische
 • Is ambassadeur van de lokale
 • Vindt dat de raad in dienst staat van de burgers; is doorgeefluik van wat hen
 • Valkuil is het vervallen in details, en selectieve beoordeling (drie klachten en het hele beleid deugt niet).
 • Er wordt nogal eens negatief over hem of haar gesproken: populisme, cliĆ«ntelisme.

 

Partijpoliticus

 • Weet wat hij/zij wil en heeft een uitgewerkte
 • Heeft inhoudelijke visie en maakt die overal
 • Is selectief aanwezig op recepties en
 • Moet wel heel erg ziek zijn om een (leden)vergadering te
 • Heeft het hart niet verpand aan de stad of dorp (zoals de ombudsman) maar aan de
 • Verkiezingsprogramma is uitgangspunt voor handelen, niet vanuit zekerheid of houvast, maar vanuit respect en verbondenheid met de
 • Is actief in de raad, met moties en amendementen of initiatieven om zoveel mogelijk van het partijprogramma te
 • Zijn/haar netwerk bestaat vooral uit de eigen
 • Hij/zij is duidelijk en
 • Verbindt interne en externe
 • Leest goed de stukken, maar alleen vanuit de eigen
 • Valkuil is
 • Beter in overtuigen dan in luisteren, frustreert daarmee soms
 • Is gevoelig voor politieke spelletjes, en achterkamertjes. Voorop staat het realiseren van het partijprogramma en daar moeten soms meerderheden voor ā€œgeknutseldā€
 • Voor de partijpoliticus is de gemeenteraad HET democratisch forum van de De raad is de scheppende macht; daar gebeurt het.

De coach

 • Verbindingen staan centraal: verbindt politiek, lokale samenleving en ambtelijke
 • Heeft open en responsieve houding naar verschillende partijen en belangen en probeert samen met hen oplossingen te
 • Bemiddelt actief tussen verschillende werelden en belangen vanuit de achterliggende politieke
 • Houdt zich zowel met details als met hoofdlijnen bezig
 • Houdt zich vooral bezig met het
 • Heeft zelf weinig uitgesproken opvattingen, neemt niet snel een standpunt
 • Valkuil is een weinig prominent profiel, weinig zichtbaarheid
 • Politiek debat en raadsvergadering zijn niet de primaire focus
 • Ambassadeur van de lokale
 • Ziet de raad als de plek waar maatschappelijke conflicten beslecht kunnen worden, niet primair als beleidsbepalend orgaan. Raad is de verbindende macht.

De bestuurder

 • Richt zich op de interne rol in het Ambtelijke organisatie en college staan daarbij centraal.
 • Schikt zich vrijwel volledig in de ambtelijke en bestuurlijke
 • Grote hoeveelheid dossierkennis. Bestudeert ook alle bijlagen
 • Vergaderen is de kern van het
 • Informatie uit het stadhuis heeft meer status dan andere
 • Beperkt zich tot hoofdlijnen, details en uitwerking zijn voor Rondvraag (stoeptegels) en ingekomen stukken zijn niet interessant, zelfs soms een doorn in het oog van de bestuurder.
 • Geliefd bij wethouders, burgemeesters en
 • Politiek zou volgens de bestuurder rationeel, zakelijk en efficiĆ«nt moeten
 • Is vaak goed raadslid: intelligent, goed opgeleid en ervaring in de quartaire
 • Loyaal naar ambtenaren (is iets haalbaar, uitvoerbaar?)
 • Valkuil is eenzijdige, soms ambtelijke oriĆ«ntatie.
 • Geen ambassadeur van de lokale politiek, zijn/haar wereld is het
 • Houdt zich niet bezig met particuliere belangen, is daardoor vaak afstandelijke bestuurder

 

De volger

 • Laat zich leiden door de routines en procedures van de
 • Doet ā€œgewoonā€ het werk, wat op hun weg
 • Maakt niet overal ā€œpolitiekā€
 • Werkt consciĆ«ntieus, maar zonder (veel)
 • Zien het raadslid vooral als een erebaan. Ambieert geen politieke carriĆØre.
 • Betrouwbaar, loyaal, staat open voor burgers, ambtenaren en collega-politici, wordt politiek en ambtelijk gewaardeerd.
 • Is niet ā€œgroots en meeslependā€, maar zekere ook geen
 • De rustige, soms wat relativerende inbreng van de volger, kan een goede correctie zijn op een systeem van actievelingen dat oververhit kan raken. Heeft een ontspannen manier van politiek
 • Is nodig om het systeem te laten
 • Valkuil: betrouwbaar en voorspelbaar betekent vaak ook weinig kritisch en
 • De raad is een belangrijke, vooral symbolische institutie, daar worden belangrijke zaken plechtig besproken en vastgesteld
 • Activisme en politieke spelletjes is niet aan de volger besteed
 • Concentreert zich op de controlerende rol van de raad: het college regeert, de raad controleert.
PDF stijlentest te downloaden:Ā  Stijlentest

 

Stijlen

Kernkwaliteiten

Valkuilen

Ombudsman
Maatschappelijke oriƫntatie, herkenbaarheid bij de burgers Populistisch, gedetailleerd, sterk op publiciteit gericht
Partijpoliticus
Inhoudelijke, integrale visie Selectief, eenzijdig, doel heiligt de middelen
Bestuurder
Goed op de hoogte, constructieve houding Technocratisch, bureaucratisch, afstandelijk ten opzichte van burgers
Coach
Niet scoren, effectief verbinden van bureaucratie en samenleving Gering politiek profiel, afwezig in grote debatten
Volger
Betrouwbaar, loyaal en ontspannen Passief, behoudend, procedureel.

 

 

Bron: De binnenkant van Politiek (2002), Pieter Tops & Stavros Zouridis (Atlas).