logoVoorpagina

Wat doe ik

Inspiratie

Over

Contact

E-boek: Ze luisteren niet!

mail: luister@bureaukardol.nl

@ 2023 kardol
Werken met principes – een manifest
Categorie(n): politiek - wijsheid
23 March 2021
Werken met principes – een manifest

Natuurlijk heb je je standpunten van je partij op je website staan. En als er een bepaald thema speelt, laat je helder blijken hoe je hierover denkt. Heel belangrijk.

Tegenwoordig verwachten onze kiezers dat we niet alleen onze standpunten laten horen, maar dat we ook aangeven hoe we in het leven staan en wie jij bent.

Politieke standpunten zijn gemakkelijk te vinden. Ik heb 3 websites bekeken (waaronder die van mijn eigen afdeling) en er is meteen te vinden wat we als partij ergens van vinden. De vijf richtingaanwijzers van D66 staan onder aan elke pagina van een D66-website: zoals hier. De GroenLinks-standpunten kan je op deze pagina vinden: hier. De standpunten VVD staan hier.

Je leest wat de partijen vinden van rekeningrijden, kernenergie of Europa.

Maar lees je ook welke waarden ze hanteren? Of hoe ze met andere mensen om willen gaan? Of wie ze nou precies zijn? En dat is wel wat mensen willen weten.

Natuurlijk is het ‘goede’ doen het allerbelangrijkste. Een manifest is echter onmisbaar als kader.

Over manifesten

Waarom een manifest?

Er wordt steeds vaker verwacht dat mensen handelen binnen bepaalde normen/waarden. Er wordt transparantie gevraagd en mensen willen duidelijkheid over de integriteit van politici.

Nu moeten wij als raadsleden de eed of de gelofte afleggen waarin wij aangeven dat niets doen om er iets voor terug te krijgen (geld, goederen of wat dan ook). Wij hebben bij veel thema’s ook een geheimhoudingsplicht (voor wat het waard is). Maar er is meer nodig: duidelijkheid over waar je voor staat en dan niet alleen inhoudelijk en wat je wereldbeeld is.

 

Design manifest

In mijn dagelijkse werk ken ik de manifesto’s van designers. Zij leggen vast hoe ze met hun klanten/opdrachten om gaan, hoe duurzaam ze zijn en hoe ze in het leven staan.

Bruce Mau (zie hieronder), Stefan Sagmeister en Jasper Morrison zijn voorbeelden van designers die een manifest(o) hebben. Sommige zijn heel grappig, andere zeer serieus.

 

 

Creatievelingen hebben vaak een manifest of een handleiding hoe zij werken. Door hun manier van werken vast te leggen, geven ze uitleg over waarom ze dingen op een bepaalde manier doen. Het gaat om betekenis te geven. Dit heeft te maken met het feit dat wat een ontwerper maakt iets zegt over wie je bent. En viceversa wie jij bent, bepaalt wat je maakt.

Het is ook een manier om je als ontwerper te onderscheiden. Een mooi voorbeeld van een goed manifest (hun waardes) vind je hier. (opent een nieuw venster)

manifesto bruce mau

Manifest als drukmiddel

Om de politiek onder druk te zetten, wordt ook gebruik gemaakt van manifesten. Op deze manifesten staan de eisen die een organisatie heeft en die ze graag ingewilligd zien. Zoals het manifest verbetering geestelijke gezondheidszorg.

Er zijn partijen die iets anders onder een manifest verstaan dan wat hier bedoeld wordt. Het gaat hen meer om te ageren tegen de heersende politieke orde en niet zozeer om uit te drukken hoe zij in het leven staan (welke normen en waarden hanteer je).

Bij een MANIFEST gaat het erom aan te geven hoe jij/jullie in het leven staan. Wat vind je belangrijk,  wat zijn je normen en waarden, welke gedrag vertoon je. Hierop kan je ook afgerekend worden door je achterban. Dus denk goed na wat je zegt. Belangrijk hierbij is dat je congruent bent: practice what you preach.

 

Wie MOET er eigenlijk iets?

 

Er zijn twee soorten manifesten. De eerste is meer een pamflet en hier gaat het niet over aan welke regels jij je wilt houden, maar meer over wat een ander moet doen.

De tweede vorm gaat over wat jij jezelf oplegt: aan welke normen en waarden jij je wilt houden. Dit noem ik manifest of code.

Mijn manifest

 

Ik heb respect voor mijn collega-politici en hun standpunten. In het debat zal ik dat altijd laten blijken en zal nooit op de persoon spelen.

Ik doe mijn best om elk onderwerp goed te onderzoeken en er zo veel mogelijk over te weten komen voordat ik er een standpunt over inneem.

Ik luister respectvol naar iedereen in mijn omgeving en accepteer gevraagd en ongevraagd advies. Uiteindelijk neem ik zelf de beslissingen. Dat is mijn verantwoordelijkheid.

Ik ben onafhankelijk en handel integer. Het enige wat ik van anderen aanneem is advies en af en toe een kop koffie. Dingen voor anderen of voor mijzelf regelen omdat ik in de politiek zit is niet aan de orde (integriteit).

Ik ben politiek actief voor mijn partij omdat ik geloof in hun idealen en ideeën. Dat betekent niet dat ik alles en iedereen klakkeloos achterna loop. Kritisch denken en onafhankelijk handelen hoort hierbij.

Ik geloof in een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij. Daarbij stel ik geen eisen vooraf (over gedrag, geloof, uiterlijk, etc.). Dat betekent niet dat ik het niet moeilijk vindt om te gaan met mensen met een totaal andere kijk op de wereld, maar ik probeer mijn best te doen aansluiting met hen te houden.

Ik ben mij bewust van mijn rol en mijn positie. Politiek gaat soms over tegenstellingen en debat. Maar het gaat ook over samenwerken. En uiteindelijk willen we allemaal wat het beste is voor de bewoners van onze gemeente.

Ook probeer ik niet alleen zelf zo integer en duidelijk te handelen, ook werk ik mee om het voor de inwoners van mijn gemeente zo duidelijk mogelijk te maken.

Politiek gaat steeds meer over de poppetjes. Persoonlijke verhalen worden belangrijker: https://nos.nl/artikel/2383819-politiek-gaat-steeds-meer-over-de-poppetjes-dat-zie-je-terug-in-het-maidenspeechseizoen

 

Wil jij het e-boek “Ze luisteren niet” ontvangen?

 

Een interessant en mooi vormgegeven digitaal boek. Vol tips die direct toepasbaar zijn en word zo een pro in luisteren.

Inspiratie

Inspiratie