Bureau Kardol luistertVoorpagina

Wat doe ik

Inspiratie

Over

Contact

Speciaal voor jou:

handig “Luisterboek” voor onderweg.

mail: luister@bureaukardol.nl

© 2024 kardol
Politieke principes – een politiek manifest
Categorie(n): politiek
29 January 2019
Politieke principes – een politiek manifest

Mijn politieke principes

– een politiek manifest

Politiek
28 januari 2019

Natuurlijk heb je je standpunten van je partij op je website staan. En als er een bepaald thema speelt, laat je helder blijken hoe je hierover denkt. Heel belangrijk.

Maar niet genoeg. Mensen willen tegenwoordig ook weten hoe jij politiek bedrijft, hoe je met integriteit omgaat en hoe je in het leven staat.

 

Politieke standpunten zijn gemakkelijk te vinden. Ik heb 3 websites bekeken (waaronder die van mijn eigen afdeling) en er is meteen te vinden wat we als partij ergens van vinden. De vijf richtingaanwijzers van D66 staan onder aan elke pagina van een D66-website: zoals hier. De GroenLinks standpunten kan je op deze pagina vinden: hier.  De standpunten VVD staan hier.

Over manifesten

Waarom een manifest

Er wordt steeds vaker geeist of verwacht dat mensen handelen binnen bepaalde normen/waarden. Er wordt transparantie gevraagd en de integriteit van mensen dient gewaarborgd te worden.

Nu moeten wij als raadsleden de eed of de gelofte afleggen waarin wij aangeven dat niets doen om er iets voor terug te krijgen (geld, goederen of wat dan ook). Wij hebben bij veel thema’s ook een geheimhoudingsplicht (voor wat het waard is). Maar er is meer nodig: duidelijkheid over waar je voor staat en dan niet alleen inhoudelijk en wat je wereldbeeld is. Andere groepen hebben dit, in diverse vormen al eerder gedaan.

Kun je er op afgerekend worden als je je er niet aan houdt? Nee, je kunt geen (geld)boete krijgen of de gevangenis in. Maar gezichtsverlies is vaak voor een politicus al erg genoeg.

Design manifest

Creatievelingen hebben vaak een manifest of een handleiding hoe zij werken. Door hun manier van werken vast te leggen, geven ze uitleg over waarom ze dingen op een bepaalde manier doen. Het gaat om betekenis te geven. Dit heeft te maken met het feit dat wat een ontwerper maakt iets zegt over wie je bent. En viceversa wie jij bent bepaalt wat je maakt.

Het is ook een manier om je als ontwerper te onderscheiden.

 

IT, culturele sector en gezondheidszorg

In de IT (informatie technologie) is worden principes vaak vastgelegd. Vooral in organisaties waar mensen veel eigen vrijheid hebben is dit wel handig: als regels waar medewerkers zich aan te houden hebben. Maar ook de afnemers weten waar ze aan toe zijn.

Omdat bij de culturele sector gebruik wordt gemaakt van een combinatie van publiek en privaat geld en deze bedrijfstak professioneler wordt, wordt ook hier gebruik gemaakt van manifest, of in dit geval een code.

governance code cultuur

 

Manifest als drukmiddel

Om de politiek onder druk te zetten, wordt ook gebruik gemaakt van manifesten. Op deze manifesten staan de eisen die een organisatie heeft en die ze graag ingewilligd zien. Zoals het manifest verbetering geestelijke gezondheidszorg.

 

Bij een MANIFEST gaat het erom aan te geven hoe jij/jullie in het leven staan. Wat vind je belangrijk,  wat zijn je normen en waarden, welke gedrag vertoon je. Hierop kan je ook afgerekend worden door je achterban. Dus denk goed na wat je zegt. Belangrijk hierbij is dat je congruent bent: practice what you preach

 

Wie MOET er eigenlijk iets?

Eigenlijk zijn er twee soorten manifesten: waarbij een ander iets moet, dit noem ik een pamflet en waarbij jij jezelf iets oplegt, dit noem ik een manifest.

Bij een pamflet, start een groep mensen een actie, waarbij ze, vooral de politiek oproepen om iets te doen. Meer geld, meer aandacht, etc. Een andere optie is, zeker bij gezondheidsonderwerpen, dat ze andere mensen oproepen iets te doen: meer bewegen, gezonder eten.

Het manifest waar ik het over heb, lijkt meer op het creatieve, designmanifest, zoals hierboven staat: het gaat er om hoe jij handelt en hier geef je duidelijkheid over. Het gaat dan om zaken als: waarden, normen, overtuigingen, visie, doel, grenzen, etc. En het dient om je te onderscheiden van andere politici of andere politieke partijen.

Mijn politieke Code

 

  1. Ik heb respect voor mijn collega-politici en hun standpunten. In het debat zal ik dat altijd laten blijken en zal nooit op de persoon spelen.
  2. Ik doe mijn best om elk onderwerp goed te onderzoeken en er zo veel mogelijk over te weten komen voordat ik er een standpunt over inneem.
  3. Ik luister respectvol naar iedereen in mijn omgeving en accepteer gevraagd en ongevraagd advies. Uiteindelijk neem ik zelf de beslissingen. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
  4. Ik ben onafhankelijk en handel integer. Het enige wat ik van anderen aanneem is advies en af en toe een kop koffie. Dingen voor anderen of voor mijzelf regelen omdat ik in de politiek zit is niet aan de orde (integriteit).
  5. Ik ben politiek actief voor mijn partij omdat ik geloof in hun idealen en ideeën. Dat betekent niet dat ik alles en iedereen klakkeloos achterna loop. Kritisch denken en onafhankelijk handelen hoort hierbij.
  6. Ik geloof in een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij. Daarbij stel ik geen eisen vooraf (over gedrag, geloof, uiterlijk, etc.). Dat betekent niet dat ik het niet moeilijk vindt om te gaan met mensen met een totaal andere kijk op de wereld, maar ik probeer mijn best te doen aansluiting met hen te houden.
  7. Ik ben mij bewust van mijn rol en mijn positie. Politiek gaat soms over tegenstellingen en debat. Maar het gaat ook over samenwerken. En uiteindelijk willen we allemaal wat het beste is voor de bewoners van onze gemeente.
  8. ….

 

 

 

Wil jij het e-boek “Ze luisteren niet” ontvangen?

 

Een interessant en mooi vormgegeven digitaal boek. Vol tips die direct toepasbaar zijn en word zo een pro in luisteren.

Inspiratie

Inspiratie