manifest

Manifesto = een geschreven verklaring waarin de schrijver publiekelijk zijn motiveren, ideeen en visie op zijn omgeving beschrijft.