dare to be different

bureau kardol coacht mensen die anders durven zijn.