over

Is het een vormgevingsbureau, is het een strategiebureau, is het een communicatiebureau? Nee, het is alledrie.

Bureau kardol heeft het ongewone vermogen om mee te kunnen denken op strategisch niveau en dit, samen met jullie, te vertalen naar communicatieplannen en om te zetten in online vormgeving.

En kunnen we het niet meer zelf, dan hebben we nog wel een mannetje of een vrouwtje achter de hand die er zijn of haar hand niet voor om draait om jou te helpen.

het proces

Strategie

Voordat we ook maar iets doen, bekijken we eerst waar we, samen, heen willen. We overleggen, sparren en drinken veel (virtuele) koppen koffie en thee.

Concept

We komen met oplossingen voor je doelen. Met de beste oplossing gaan we aan de slag.

Resultaat

We vertalen de plannen in concrete acties maken er iets moois van. Natuurlijk doen we ook dit samen met jullie, onze klant.

contact

els@bureaukardol.nl
06-12714063